CASA FUENTE SALVAGE
Moraira | Costa Blanca

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring en Cookie beleid

Casa Fuente Salvage is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zullen uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over uw privacy, mag u contact opnemen.

Artikel 1 | Welke gegevens gebruiken wij?
Hier vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken, waarom we deze nodig hebben, op basis van welke juridische grondslag en hoe lang we deze gegevens bewaren. Wij verwerken uw naam, e-mailadres, en eventueel adresgegevens en bankgegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal te kunnen leveren op basis van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren. Zo kunnen wij de reserverings- of boekingsbevestiging niet verzenden, als we niet over de gegevens beschikken.

We bewaren gegevens zeven jaar (dit is het wettelijke bewaartermijn Belastingdienst). Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een oplossing te komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren de gegevens totdat de klacht is afgehandeld. Om onze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytische diensten. Wij hebben een commercieel belang (gerechtvaardigd belang) om het gebruik van onze website te analyseren en onze website waar nodig te verbeteren (zie artikel 6).

Wij zullen gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, verwerken wij, met uw expliciete toestemming, naam, e-mail, telefoonnummer en overige gegevens die u wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaren we tot uw vraag is behandeld en afgehandeld.

Artikel 2 | Hoe verkrijgen wij de gegevens?
De genoemde gegevens verkrijgen wij van u als klant of websitebezoeker, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt bij invullen van het contactformulier.

Artikel 3 | Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

  1. Inzage – U kunt altijd een verzoek doen om uw gegevens in te zien. Ter verificatie van uw identiteit kunnen wij u wel vragen om een bevestiging van uw identiteit.
  2. Wijziging – U kunt een verzoek indienen als u uw gegevens wilt aanpassen, aanvullen, of verwijderen.
  3. Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Casa Fuente Salvage.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens digitaal verstrekken.
  5. Geautomatiseerde verwerking – U kunt ons altijd uw standpunt over geautomatiseerde gegevensverwerking van Casa Fuente Salvage laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  6. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek via e-mail sturen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen.

Artikel 4 | Wie ontvangen uw gegevens?
Casa Fuente Salvage verstrekt uw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor optimale bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. We zullen gegevens niet doorverkopen.

Artikel 5 | Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek aan de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies kunnen uw apparaten niet beschadigen. Casa Fuente Salvage maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Hiervoor worden de IP-adressen van websitebezoekers gebruikt. Functionele cookies maken dat de website goed werkt in alle browsers en op alle toestellen. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Analytische cookies worden gebruikt voor Google Analytics. Wij maken gebruik van deze dienst om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken. Daarvoor kunt u ook het privacybeleid van Google en Google Analytics raadplegen.

Artikel 6 | Slotbepalingen
Casa Fuente Salvage behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop gegevens worden gebruikt , kunt u een e-mail sturen. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.